Kútvizsgálati szerviz

A kútvizsgálat által szolgáltatott adatok fontosak és alapvetőek mind a kutatásban, mind a termeléstechnológiában dolgozó szakemberek számára, ugyanúgy ahogy fontosak a tárolóval foglalkozó rezervoármérnökök számára is. A mérések gondos tervezésén, megvalósításán és értékelésén keresztül, min a kút, mind a rezervoár szempontjából a valódi állapotot tükröző adatokat szolgáltatunk.

Olyan kérdéseket próbálunk megválaszolni, mint: „Termel-e az adott zóna olajat vagy gázt? Mennyit? Milyen típusút? Mennyi ideig fog termelni a kút és milyen nyomáson? Érdemes- e több pénzt költeni a kútra a hozam növelése érdekében?”

GEOINFORM Kft. több szolgáltatást is ajánl a fenti kérdések megválaszolására, melyekhez korszerű mélységi és felszíni eszközöket alkalmazunk.

Szolgáltatásaink a következők:

 • Mélységi nyomás- és hőmérsékletmérések

 • Felszíni kútvizsgálati mérések

 • Próbatermeltetések és hosszú távú rétegvizsgálatok

 • Mintavételezések: felszíni (atmoszférikus és PVT) és mélységi

 • Echométerezések

 • Szilárd anyag meghatározása (Homokosodás vizsgálat)

 • Folyamatos nyomás- és hőmérsékletmérő rendszer felszerelése

 • Mérési adatok feldolgozása és értelmezése

 • Fúrószáras rétegvizsgálat(DST)

 • Terepi laborelemzések: Víz(sűrűség, PH, sótartalom), Olaj(sűrűség, víztartalom), gáz (sűrűség)

FELSZÍNI KÚTVIZSGÁLAT (SWT)

A GEOINFORM Kft. olyan felszíni, gyorsan telepíthető eszközparkkal rendelkezik, melynek segítségével akár a kishozamú, alacsony nyomású, akár a nagy hozamú, magas nyomású szénhidrogén termelő kutakat is megbízhatóan, biztonságosan tudjuk vizsgálni.

A geotermikus és termálvíz kutak vizsgálatához olyan speciális eszközöket fejlesztettünk ki, amelyek alkalmazkodnak az olajipartól eltérő technológiához és kihívásokhoz (magas hőmérséklet, gőzképződés, nagy vízhozam).

A kútvizsgálati egységek helyszínre történő kijuttatása olajipari léptékekben nézve minimális költségű, gyorsan összeállítható és üzemeltethető. Amennyiben a mérésünk alapján az állapítható meg, hogy az adott réteg nem műre való, megkíméljünk a tulajdonost az esetleges több 10 km-nyi és több 100 millióba kerülő vezetékhálózat kiépítésétől.

hosszútávú rétegvizsgálatok és Próbatermeltetések (EWT)

A meghosszabbított rétegvizsgálat alkalmas a rezervoár viselkedésének és a jövőbeli termelésnek a meghatározására. Ezen adatok ismerete csökkenti a kockázatokat. A vizsgálatok alkalmasak:

 • Tároló térfogatának és rétegtartalmának becslése

 • Megerősíteni a tároló hosszú távú termelési képességét

 • Előre jelezni a jövőbeli termelési adatok

 • Lehetőséget adni a kutak közötti viszonyok felmérésére

 • statikus adatok dinamikus ellenőrzése

 • További termelési adatok, mint pl. vízhányad, homokosodás meghatározása

A vizsgálat továbbá alkalmas a homokosodás elleni módszerek kipróbálására. Az ilyen vizsgálatok minimalizálják a jövőbeni, hosszú távú termelés során felmerülő problémákat.

A próbatermeltetés (EPT) során egy kutat a lehető leggyorsabban termelésbe állítunk, amíg a végleges felszíni technológia el nem készül, javítva ezzel a beruházás megtérülését. A termeltetés során végzett kútvizsgálat és adatgyűjtés segít a végleges technológia megtervezésében, minimalizálva ezzel a kockázatokat és költségeket.

Olyankor is hasznos az általunk szolgáltatott technológia, amikor kisebb telepeket gazdaságilag nem érdemes, vagy túl kockázatos egy végleges, nagyobb méretű rendszerrel letermeltetni.

A Geoinform Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik EPT (Early production test) rendszerek tervezésében, működtetésében is.

Az általunk telepített rendszer jellemzői

 • Gyors telepítés

 • A feladatnak legjobban megfelelő moduláris rendszer

 • Komplett energiaellátás (gázolajjal vagy a kitermelt gázzal működő gázmotorok)

 • Téli üzem: hőszolgáltatás (gázolajjal, vagy a kitermelt gázzal működő heaterek, bojler egységek) a teljes rendszer részére

 • Folyamatos felszíni adatgyűjtés (kútfej és szeparátor nyomások, hőmérséklet, termelt mennyiségek, homokosodás vizsgálat, stb)

 • Mélységi adatgyűjtés (SRO, memory gauges)

 • Szükség esetén mélyszivattyús termeltetés

 • Biztonságos üzemeltetés (ESD rendszer, paraffintalanítás, tapasztalt kezelő személyzet, gyakori helyszíni auditok, stb.)

A teszteres rétegvizsgálat (DST)

A nemzetközi szakirodalomban a “DRILL STEM TEST” megnevezést használják a módszer megjelölésére. Az angol nyelvű kifejezést szó szerinti fordításra “fúrószáras vizsgálat”-ot jelent. Rövidítése: DST.

A fúrószáras rétegvizsgálat lényege, célja


A fúrószáras rétegvizsgálat az a fúrási periódus alatti mérési eljárás, amelynél a megvizsgálandó réteg és a fúrólyuk egyéb szakaszai közé ideiglenesen egy elválasztó gumitömítést ültetünk le. A megvizsgálandó réteg fölött leültetett gumitömítés (DST-packer) belső furata a fúrócsőoszlop belsején át összeköttetésben kerül a felszínnel. A fúrócsőoszlop belsejében nincs fúrási öblítőiszap, hanem csak egy olyan kismagasságú vízoszlop, melynek folyadékoszlop nyomása kisebb, mint a megvizsgálandó réteg telepnyomása. A dst packer fölött a fúrócsőoszlop belső szabad nyílását elzáró szelep megnyitásakor a megvizsgálandó réteg fluidumtartalma a telepnyomás következtében a kisebb nyomású fúrócsőtér belsejébe kezd áramlani.