VSP Szeizmikus Lyukszelvényezés

A VSP nagy felbontású szeizmikus képet ad a kutatandó rétegekről, amely meghatározó mértékű információ a fúráspontok kijelöléséhez.

Mélységi szeizmikus mérések, más néven vertikális szeizmikus szelvényezés mérésfajtáinak alkalmazásával, tovább tudjuk élesíteni a képet, a lyukkörnyezet rétegződéséről.

A VSP mérési eredmények, információt szolgáltatnak a lyukgeofizikai szelvényekhez,  a végső szeizmikus feldolgozásához, a szerkezeti csapdák, kutatandó rétegek tulajdonságának beazonosításához. Szakembereink állnak rendelkezésre, a tervezési fázistól a végrehajtásig, megfelelve a legszigorúbb megrendelői elvárásoknak.

A mélységi szeizmikus szolgáltatások széles spektrumát ajánljuk a megrendelői igényeknek megfelelően.

  • VSP Ellenőrző mérés ( Checkshot)
  • Fúrólyuk meletti VSP ( Zero offset)
  • Fúrólyuktól távoli pontú VSP ( Offset VSP)
  • Vonalirányú jelgerjesztéssel végzett VSP (Walkaway)
  • Kétdimenziós felszíni méréssel kombinált VSP (Walkaway with 2D seismic)

VSP ellenőrző mérés

A VSP ellenőrző mérés során az elsőként beérkezett szeizmikus jelekből, meghatározható a rétegeken áthaladó vertikális hullám sebessége, amely a felszíni szeizmikus szelvények korrigálásához szükséges.

VSP Zero offset

A zero offset  VSP-t alkalmazzuk, ha az ellenőrző mérésnél lényegesen több információra van szükségünk. A hullámok gerjesztése a fúráspont 100m-es környezetében van, a hullámok felvételezése a kutatási programban meghatározott mélységi szinteken történik. A zero offset VSP a szeizmikus sebesség javítás mellett más hasznos információval is szolgál a végső szeizmikus szelvény elkészítéséhez.

VSP Offset

Mérés technikai szempontból hasonló, mint a zero offset, annyi különbséggel, hogy a forráspontok egy előre meghatározott vonal mentén, vagy elszórtan a fúráspont környezetében helyezkednek el. A mérés célja, információszerzés a fúrólyuktól távolabbi földtani rétegekről.

Walkaway VSP

A módszer lényege, hogy a jelgerjesztés egy előre megtervezett vonal mentén történik, speciális terepi járművek használatával. A jelek érzékelését egy több szondából álló „szondavonat” végzi, melyek mélységi pozícióját a megrendelővel egyeztetve határozzák meg. A mérési módszer előnye, hogy a lyukkörnyezet távolabbi rétegződéséről még nagyobb felbontású szelvényt kapunk eredményül.

Kétdimenziós felszíni méréssel kombinált Walkaway VSP

A kétdimenziós felszíni méréssel kombinált VSP-nél, speciális terepi jelgerjesztő berendezésekkel generált szeizmikus jeleket, a fúrólyukban leengedett szondák, és egy előre megtervezett módon telepített felszíni jelérzékelők, egymástól függetlenül egy időben detektálják.

Ez a mérés típus költséghatékony, mivel egyszeri eszközköltséggel, igénybevétellel, a legtöbb szeizmikus információt tudunk regisztrálni.

A jelgerjesztéshez országúti és terepi vibrátorokat használunk.

 

További információért forduljon hozzánk!