A Társaság stratégiájában kiemelt helyet foglal el a biztonság, melyhez kapcsolódó követelményként került megfogalmazásra a szénhidrogén ipari veszélyes körülmények rendszeres elemzése, kockázatainak meghatározása és azok minimalizálására irányuló szándék.

A vállalati stratégia ezen szegmense a Geoinform Kft. EBK Politikájában került meghatározásra. Ebben a dokumentumban fogalmazta meg a vállalat vezetése, hogy úgy kívánja folytatni tevékenységét, hogy védje saját munkavállalói, valamint a munkavégzésének hatókörében tartózkodók vagy munkát végző más személyek egészségét és biztonságát, valamint törekszik a környezetterhelések és a környezeti kockázatok minimalizálására. Elhatározott szándéka továbbá, hogy tevékenysége során követi a nemzetközi olajipar EBK irányvonalát és hazai tevékenységében teljes egészében meg kíván felelni a hazai munkavédelmi jogszabályi követelményeknek is.

A vállalat különös figyelmet fordít a felsővezetés részéről az EBK elkötelezettség érzékelhető kifejezésére:

  • személyes példamutatás
  • értekezleteken az EBK-val kapcsolatos kérdések rendszeres szerepeltetése
  • helyi és távoli helyszíneken aktív részvétel az EBK tevékenységekben
  • üzleti döntésekben az EBK szempontok figyelembevétele

 

Éves energetikai szakreferensi riport 2019

Éves energetikai szakreferensi riport 2020

ISO 45001 HUN

Egézség, Biztonság, Környezetvédelem (EBK) Politika

ISO 14001 HUN