A Társaság stratégiájában kiemelt helyet foglal el a biztonság, melyhez kapcsolódó követelményként került megfogalmazásra a szénhidrogén ipari veszélyes körülmények rendszeres elemzése, kockázatainak meghatározása és azok minimalizálására irányuló szándék.

A vállalati stratégia ezen szegmense a Geoinform Kft. EBK Politikájában került meghatározásra. Ebben a dokumentumban fogalmazta meg a vállalat vezetése, hogy úgy kívánja folytatni tevékenységét, hogy védje saját munkavállalói, valamint a munkavégzésének hatókörében tartózkodók vagy munkát végző más személyek egészségét és biztonságát, valamint törekszik a környezetterhelések és a környezeti kockázatok minimalizálására. Elhatározott szándéka továbbá, hogy tevékenysége során követi a nemzetközi olajipar EBK irányvonalát és hazai tevékenységében teljes egészében meg kíván felelni a hazai munkavédelmi jogszabályi követelményeknek is.

A vállalat különös figyelmet fordít a felsővezetés részéről az EBK elkötelezettség érzékelhető kifejezésére:

  • személyes példamutatás
  • értekezleteken az EBK-val kapcsolatos kérdések rendszeres szerepeltetése
  • helyi és távoli helyszíneken aktív részvétel az EBK tevékenységekben
  • üzleti döntésekben az EBK szempontok figyelembevétele

 

Éves energetikai szakreferensi riport 2019

Éves energetikai szakreferensi riport 2020

Éves energetikai szakreferensi riport 2021

ISO 45001 HUN

Egézség, Biztonság, Környezetvédelem (EBK) Politika

ISO 14001 HUN