Kútvizsgálati szerviz

A kútvizsgálat által szolgáltatott adatok fontosak mind a kutatásban, mind a termeléstechnológiában (ideértve a földalatti gáztárolást) dolgozó szakemberek számára. A mérések gondos tervezésén, megvalósításán és értékelésén keresztül mind a kút, mind a rezervoár szempontjából a valódi állapotot tükröző adatokat szolgáltatunk.

Olyan kérdések megválaszolásához szolgáltatunk mért adatokat, mint: „Termel-e az adott zóna olajat vagy gázt? Mennyit? Milyen típusút? Mennyi ideig fog termelni a kút és milyen nyomáson? Érdemes- e több pénzt költeni a kútra a hozam növelése érdekében?”

Korszerű mélységi és felszíni eszközök segítségével szolgáltatásaink a következők:

 • Mélységi nyomás- és hőmérsékletmérések
 • Felszíni kútvizsgálati mérések
 • Próbatermeltetések és hosszú távú rétegvizsgálatok
 • Mintavételezések: felszíni (atmoszférikus és PVT) és mélységi
 • Echométerezések
 • Szilárd anyag meghatározása (homokosodás vizsgálat)
 • Folyamatos nyomás- és hőmérsékletmérő rendszer felszerelése
 • Mérési adatok feldolgozása és értelmezése
 • Fúrószáras rétegvizsgálat (DST)
 • Terepi laborelemzések: víz (sűrűség, PH, sótartalom), olaj (sűrűség, víztartalom), gáz (sűrűség)

Felszíni kútvizsgálat (SWT)

A GEOINFORM Kft. olyan felszíni, gyorsan telepíthető eszközparkkal rendelkezik, melynek segítségével akár az alacsony hozamú és nyomású, akár a magas hozamú és nyomású szénhidrogén termelő kutakat is megbízhatóan, biztonságosan tudjuk vizsgálni.

A geotermikus és termálvíz kutak vizsgálatához olyan speciális eszközöket fejlesztettünk ki, amelyek alkalmazkodnak az olajipartól eltérő kihívásokhoz (magas hőmérséklet, gőzképződés, nagy vízhozam).

A kútvizsgálati eszközök helyszínre juttatása olajipari léptékekben nézve minimális költségű, az egységek gyorsan összeállíthatók és üzembe helyezhetők. Amennyiben a mérésünk alapján az állapítható meg, hogy az adott réteg nem kitermelésre való, megkíméljünk a tulajdonost az esetleges több 10 km-nyi vezetékhálózat kiépítésétől.

Hosszútávú rétegvizsgálatok és próbatermeltetések (EWT)

A meghosszabbított időtartamú rétegvizsgálat a rezervoár viselkedésének és a jövőbeli termelésének meghatározására alkalmas. Ezen adatok ismerete csökkenti a kockázatokat.

A vizsgálatok alkalmasak:

 • A tároló térfogatának és rétegtartalmának becslésére
 • A tároló hosszú távú termelési képességének megerősítésére
 • A jövőbeli termelési adatokat előrejelzésére
 • A kutak közötti viszonyok felmérésére
 • Statikus adatok dinamikus ellenőrzésére
 • További termelési adatok, mint például vízhányad, homokosodás meghatározására.

A vizsgálat továbbá alkalmas a homokosodás elleni módszerek kipróbálására is. Az ilyen vizsgálatok minimalizálják a jövőbeni, hosszútávú termelés során felmerülő eróziós problémákat.

A próbatermeltetés (EPT) során egy kutat a lehető leggyorsabban termelésbe állítunk, amíg a végleges felszíni technológia el nem készül, javítva ezzel a beruházás megtérülését. A termeltetés során végzett kútvizsgálat és adatgyűjtés segít a végleges technológia megtervezésében, minimalizálva ezzel a kockázatokat és a költségeket.

Olyankor is hasznos az általunk szolgáltatott technológia, amikor kisebb telepeket gazdaságilag nem érdemes, vagy túl kockázatos egy végleges, nagyobb méretű rendszerrel termeltetni.

A Geoinform Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik EPT (Early production test) rendszerek tervezésében, működtetésében is.

Az általunk telepített rendszer jellemzői

 • Gyors telepítés
 • A feladatnak legjobban megfelelő moduláris rendszer
 • Komplett energiaellátás (gázolajjal vagy a kútból kitermelt gázzal működő gázmotorok)
 • Téli üzem: hőszolgáltatás  a teljes rendszer részére (gázolajjal, vagy a kútból kitermelt gázzal működő heaterek, bojler egységek)
 • Folyamatos felszíni adatgyűjtés (kútfej és szeparátor nyomások, hőmérséklet, termelt mennyiségek, homokosodás vizsgálat stb.)
 • Mélységi adatgyűjtés (SRO, memory gauges)
 • Szükség esetén mélyszivattyús termeltetés
 • Biztonságos üzemeltetés (ESD rendszer, paraffintalanítás, tapasztalt kezelő személyzet, gyakori helyszíni auditok, stb.)

A teszteres rétegvizsgálat (DST)

Az angol nyelvű kifejezést szó szerinti fordításra "fúrószáras vizsgálat"-ot jelent. Rövidítése: DST. A fúrószáras rétegvizsgálat az a fúrási periódus alatti mérési eljárás, amelynél a megvizsgálandó réteg és a fúrólyuk egyéb szakaszai közé ideiglenesen egy elválasztó gumitömítést ültetünk le. A megvizsgálandó réteg fölött leültetett gumitömítés (DST-packer) belső furata a fúrócsőoszlop belsején át összeköttetésbe kerül a felszínnel. A fúrócsőoszlop belsejében nincs fúrási öblítőiszap, hanem csak egy olyan kis magasságú vízoszlop, melynek folyadékoszlop nyomása kisebb, mint a megvizsgálandó réteg telepnyomása. A DST packer fölött a fúrócsőoszlop belső szabad nyílását elzáró szelep megnyitásakor a megvizsgálandó réteg fluidumtartalma a telepnyomás következtében a kisebb nyomású fúrócsőtér belsejébe, majd onnan a felszínre áramlik.

További információért forduljon hozzánk!