Nyitott lyukszelvényezés szerviz

A nyitott lyukas mérések képezik a kutató és mezőfejlesztés céljából mélyített fúrólyukak paramétereinek széles spektrumát célzó karotázs szelvényezési módszereket. A kábeles mérési technológia mellett a rudazatos mozgatáshoz is a rendelkezésünkre áll a megfelelő műszaki háttér, lehetővé téve a ferdített és horizontális lyukak szelvényezését is.

Ellenállás alapú mérések

A kőzet-ellenállás paramétereit célzó mérési módszerek, amelyek kompenzálva vannak az iszapellenállás hatásával.

 • Dual laterolog

 • Micro laterolog / Microlog

 • Microspherycal focused log

 • Induction log

 • Diplog

Radioaktív szelvényezési eljárások

A kőzet természetes gamma sugárzását, sűrűségét és a benne lévő fluidum-tartalom arányát kimutató mérési eljárások.

 • Természetes gamma

 • Spektrál gamma

 • Kompenzált neutron

 • Kőzetsűrűség

Akusztikus mérések

A kőzetek izotrópiájának a meghatározása a lyukban kibocsájtott hang terjedési idejével és hullámképével.

 • Normál terjedési idő mérése

 • X-dipol terjedési idő mérése

Műszaki célú mérések

Különféle nem kőzet tulajdonságot érintő paraméterek mérése.

 • Lyukátmérő

 • Iszap ellenállás, hőmérséklet és nyomás mérése

 • Ferdeség és azimuth meres

Lyukfal leképezés

A fúrólyuk falának nagy felbontású leképezésére alkalmas módszerek, amelyekkel meghatározható a kőzet laminaritása és repedezettsége.

 • Ellenállás alapú leképezés

 • Akusztikus alapú leképezés