*GOV3.1_PD1_v1 kiadása után vizsgálat alá veszem, hogy hatálytalanítható-e.